Potrošniki imajo naslednjo pravico do odstopa od pogodbe:

_____________________________________________________________________________

 

Odpoved

 

Odstop

To pogodbo imate pravico odpovedati v štirinajstih dneh, ne da bi navedli razlog. Rok odpovedi je štirinajst dni od dneva sklenitve pogodbe.

Če želite uveljaviti svojo pravico do odstopa od pogodbe, nas morate obvestiti (Machinengo GmbH Artur Ladebeck Str 171, 33647 Bielefeld, Nemčija, +49 (0) 5224 / 9395294) o svoji odločitvi z jasno izjavo (npr. s pismom, ki ga pošlje po pošti ali elektronski pošti). za preklic te pogodbe. Za to lahko uporabite priložen vzorec obrazca za preklic, vendar to ni obvezno.

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Folgen des Widerrufs

Če odstopite od te pogodbe, smo izbrali vsa plačila, ki smo jih prejeli od vas, vključno s stroški dostave (razen dodatnih stroškov, ki izhajajo iz vaše izbire drugačnega načina dostave od najugodnejše standardne dostave, ki jo ponujamo morate vrniti takoj in najkasneje v štirinajstih dneh od datuma, ko nas je prejelo obvestilo o odpovedi te pogodbe. Za to poplačilo uporabljamo enaka plačilna sredstva, kot ste jih uporabili v prvotni transakciji, razen če se z vami dogovorimo drugače; V nobenem primeru vam ne bomo zaračunali teh povračil.

Če ste zahtevali, da se storitve začnejo v obdobju odpovedi, nam morate plačati razumen znesek, ki ustreza deležu že opravljenih storitev do trenutka, ko ste nas obvestili o uveljavljanju pravice odpovedi v zvezi s to pogodbo V primerjavi s celotnim obsegom storitev, ki jih zagotavlja pogodba.

_____________________________________________________________________________

V primeru pogodbe o opravljanju storitev pravica do odstopa od pogodbe med drugim preneha, če je podjetnik storitev v celoti zagotovil in je storitev začel izvajati šele po tem, ko je potrošnik dal svojo izrecno privolitev in hkrati potrdil svoje znanje, da izgubi pravico do odstopa, ko pogodbo v celoti izpolni podjetnik.

Če se stranki ne dogovorita drugače, pravica do preklica ne velja za pogodbe o opravljanju storitev na področjih nastanitve za namene, ki niso bivalni namen, prevoz blaga, najem vozil, dostava hrane in pijače ter za zagotavljanje dodatnih storitev v zvezi z prostočasnimi dejavnostmi, če pogodba določa določen datum ali obdobje za izvajanje.

Priloga: Vzorec obrazca za odstop

 

Muster-Widerrufsformular

 

(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte Dieses Formular aus und sporocilo Sie es zurück.)

 

 

Za Machinengo GmbH Artur Ladebeck Str 171, 33647 Bielefeld, Nemčija, info@machinengo.de

 

- Hiermit widerrufe (n) ich / wir (*) den von mir / uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den KAUF der folgenden Waren (*) / die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*)

 

   ........................

 

- Bestellt am (*) / erhalten am (*)

 

   ........................

 

- Name des / der Verbraucher (s)

 

   ........................

- Anschrift des / der Verbraucher (s)

 

   ........................

- Unterschrift des / der Verbraucher (i) (nur bei Mitteilung auf Papier)

 

   ........................

- Datum

 

   ........................

 

 

(*) Unzutreffendes streichen.